Warsztaty International
Paper dla naszych papierników:-)
         

2017

22 marca 2017 roku zaprzyjaźniona firma International Paper, zorganizowała w ramach współpracy, warsztaty dla uczniów 2 i 3 klasy technik papiernictwa. Pani Anna Księżopolska – kierownik Działu Personalnego, zapoznała słuchaczy z programem „Dobre Praktyki”, skierowanym do przyszłych praktykantów i absolwentów, a Pan Bartosz Kanabaj – kierownik Projektów Kapitałowych, przedstawił urządzenia wykorzystywane w przemyśle papierniczym. Porównanie rysunków technicznych maszyn z książki ze zdjęciami dało szansę uzmysłowić młodzieży, jak wyglądają poszczególne elementy w rzeczywistości.

Żartobliwe, pedagogiczne podejście prowadzących sprawiło, że uczniowie na długo zapamiętają wykład.

           
         

Honorata Gruszka

           
.