Lekcja Europejska


2019

16 maja 2019 roku, w naszej szkole, przedstawicielka warszawskiej Fundacji Schumana przeprowadziła lekcję europejską na temat: "Co jest dla Ciebie najważniejsze w Unii Europejskiej?"
 
  Uczniowie decydowali, czy jest to:
   
  - łatwe podróżowanie
  - bezpieczeństwo i pokój
  - ochrona praw człowieka
  - wzmacnianie praw
     pracowniczych
  - rozwój infrastruktury
  - równość kobiet i mężczyzn
  - ochrona środowiska
  - wzmacnianie rolnictwa
  - Europa silna w świecie
      - lepsza edukacja
  - ochrona praw konsumentów    
  - dostępność usług

 
     telekomunikacyjnych  
     
 

 
   
   
   
   
   
   
   
       

   
   
   
     
     
     
     
     
       
 

W zajęciach wzięło udział 58 uczniów z klas: II HG i III TP.

       
  Za organizację zajęć w naszej
  szkole odpowiedzialne były panie:
  Mirosława Piotrowska
  oraz
  Marlena Kotłowska