Pożegnanie IV HG


2019

7 maja 2019 r. po wyczerpującej maturze z matematyki, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych. Mury naszej szkoły opuściły klasy: IV HG – klasa technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych i IV technikum papierniczego.

Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”
Adam Mickiewicz


       
Świadectwa ukończenia technikum oraz nagrody absolwenci otrzymali z rąk dyrektora - Pana Henryka Czyżewskiego, wicedyrektora – Pani Alicji Szwed oraz wychowawców – Pani Marleny Kotłowskiej i Pani Elżbiety Sawickiej.

Najlepszą absolwentką Technikum Hotelarskiego została Dorota Rygielska, która ukończyła szkołę z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen 5,0.

 
 
 
 
 
 
     
  Wśród nagrodzonych hotelarzy znalazł się również Jędrzej Król, który uzyskał średnią ocen 4,48 i zdobył w marcu 2019 roku III miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” w Słupsku
 
 
 
 
 
 
  Najlepszą absolwentką Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
  została Agata Abramowicz.
  Uczniowie Ci otrzymali nagrody książkowe, dyplomy uznania, listy gratulacyjne dla rodziców oraz drobne nagrody rzeczowe.
Nie zabrakło podziękowań i upominków za pracę w wolontariacie oraz Samorządzie Uczniowskim. .

W ramach podziękowań za trud i pracę włożoną w życie szkoły, dobrze

 
 
 
 
 
 
    zdane egzaminy zawodowe absolwenci klasy IV HG otrzymali drobne upominki.

Hotelarze dzwonki hotelowe, aby świadczyły o ich gościnności i  profesjonalizmie w zawodzie, a gastronomia – drewniane komplety ze specjalnym grawerem (deska do krojenia, nóż do masła i łyżka).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalne podziękowania za propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w społeczności szkolnej ZSP nr 2
otrzymał Karol Górecki.
   
 
 
 
 
 
 
  Samorząd uczniowski przygotował również niespodziankę dla wszystkich absolwentów. Były to czapki oraz słodkie bukieciki.
Na koniec uroczystości na ręce pana dyrektora absolwenci klasy IV HG przekazali pamiątkowe tablo, złożyli podziękowania wychowawcy i całemu gronu pedagogicznemu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  „Cztery lata to aż nadto, aby stworzyć więzy. Te nierozerwalne, niezapomniane, jedyne i niepowtarzalne, na zawsze pozostające w naszej pamięci. Więzy, które były owocem wspólnej pracy, wspólnych trosk, wspólnych sukcesów i radości. Przed wami całe mnóstwo trudnych decyzji, zakrętów i przeszkód do przezwyciężenia, ale nie martwcie się, przecież pozytywne myślenie i szczery uśmiech są w stanie przenosić góry. Życzymy wam, abyście byli silni i wytrwali, i aby każda chwila dorosłości przynosiła upragnioną satysfakcję i czyste szczęście”.
 
 
 
 
 
   
         
     

Marlena Kotłowska