Dopalacze
- problem uzależnień

           
                 
           

     11 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty na temat „dopalaczy”. Zajęcia zostały zorganizowane przez  Starostwo Powiatowe. Osobami prowadzącymi były Agnieszka Kogucik i Marta Sudoł ze Stowarzyszenia FLOW. W warsztatach udział wzięły klasy Ic, Ik, IIk.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, aktywnie angażowali się w ćwiczenia mające na celu skuteczniejsze zrozumienie problemu uzależnień.

Poznali mechanizmy obronne i czynniki chroniące przez szkodliwością dopalaczy.

Zajęcia prowadzone były w przyjaznej dla uczniów atmosferze, co pozytywnie wpłynęło na efekt zajęć.

           
     

Maria Kochanowska pedagog szkolny