ERASMUS+  2016

FANPAGE                          GALERIA ZDJĘĆ                         

Projekt Erasmus+
„Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach przyszłością kwidzyńskiej młodzieży”

           
Regulamin Rekrutacji  Projekt realizowany jest od 01.06.2015 r. do 01.06.2016 r. 
 Staż zagraniczny  odbędzie się w terminie: 07.02.2016 – 05.03.2016 (28 dni).
 Autorkami projektu są Panie:
 Iwona Grodecka – Trautsolt (koordynator projektu) i  Marlena Kotłowska.
 
Wyniki rekrutacji I etapu
 
Wyniki rekrutacji II etapu          
   W dniu 19.05.2015 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki rundy
 selekcyjnej projektów złożonych w programie Erasmus+, sektor  Kształcenie
 i szkolenia zawodowe akcja 1 - Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów
 i kadry edukacyjnej. W konkursie zostało złożonych 733 wniosków, z czego 630
 zostało zaakceptowanych, a tylko 252 uzyskało dofinansowanie.
Lista uczestników praktyk w Hiszpanii
 
Spotkanie z rodzicami
 
Formularz dla uczestnika wyjazdu          
  Projekt "Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach przyszłością kwidzyńskiej młodzieży" nr 2015-1-PL01-KA102- 016074, otrzymał pozytywną ocenę Agencji Narodowej, został zatwierdzony i zaakceptowany, a szkoła uzyskała ze środków Komisji Europejskiej wnioskowaną kwotę 54 852,00 euro na realizację założeń projektu.
Sprawozdanie z Praktyk
 
Podsumowanie oczami uczestników
           
 Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II 2014/15 kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz technik papiernictwa oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 
Projekt zakłada udział 20 uczniów, którzy będą mogli odbyć miesięczny staż zawodowy w Sewilli i Ubedzie, na południu Hiszpanii oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w ramach job shadowingu odbędą dwutygodniowy staż
w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Wszyscy uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.
           

INSTYTUCJA PARTNERSKA

           
Instytucją partnerską jest firma EuroMind. Zajmuje się ona organizacją pobytu uczniów w Hiszpanii, organizacją miejsc praktyk oraz realizacją programu kulturowego. Głównym koordynatorem projektu w firmie jest Pani Amelia Wójcik.

EuroMind to prężnie rozwijająca się andaluzyjska instytucja szkoleniowo-edukacyjno-doradcza posiadająca siedzibę
w miejscowości Úbeda i Sewilla w południowej Hiszpanii.
           

Wymogi formalne stawiane przez ZSP nr 2 uczestnikom projektu ERASMUS+

           
   We wrześniu 2015 odbędzie się proces rekrutacyjny składający się z dwóch etapów.

   W pierwszym etapie rekrutacji uczestników obowiązywać będą następujące kryteria:
        • średnia ocena uzyskana na koniec roku szkolnego 2014/2015 z przedmiotów zawodowych min. 3,5
        • roczna ocena z zachowania min. dobra
        • ocena końcoworoczna z języka angielskiego

   Do drugiego etapu rekrutacji zostanie zaproszonych 40 uczniów - po 10 uczniów
   z najwyższą liczbą uzyskanych punktów w wyniku pierwszego etapu rekrutacji.

   W drugim etapie obowiązywać będą następujące kryteria:
        • test ze znajomości zagadnień zawodowych
        • test z języka angielskiego
        • rozmowa kwalifikacyjna

Uczestnicy NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie pokryte jest ze środków unijnych.
Natomiast od uczestników projektu wymagane jest zaangażowanie w przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe,
w odbywane praktyki, w akcję promującą rezultaty projektu.
           

Mamy nadzieję że realizacja projektu przysporzy naszej szkole i młodzieży samych pozytywnych doświadczeń i korzyści
na przyszłość.

Aktualizacja© 2015-2016 Wioletta Paciorek