Erasmus plus  2018/2020                         

Erasmus +
„Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej”

           
Informacje wstępne  
           
Regulamin Rekrutacji Od 3 września 2018 roku w naszej szkole ruszył projekt „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej” o numerze 2018-1-PL01-KA102- 048315 realizowany na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

                    zatwierdzenie regulaminu

 
 
Wyniki rekrutacji:          

Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny, uczniowie otrzymują również kieszonkowe, są jednak zobowiązani przed wyjazdem oraz w trakcie mobilności brać udział w lekcjach  języka hiszpańskiego, realizowania on – line kursu OLS z języka angielskiego oraz uczestnictwa w zajęciach kulturowych, pedagogicznych oraz z doradztwa zawodowego
Wyniki rekrutacji I etapu
 
II Etap rekrutacji
 
Wyniki rekrutacji II etapu          
  Projekt realizowany jest od 2.09.2018 r. do 1.09.2020  r.  
Autorkami projektu są:  Marlena Kotłowska i Iwona Grodecka – Trautsolt
Koordynatorem projektu jest Iwona Grodecka - Trautsolt
 
Lista uczestników praktyk w Hiszpanii
marzec 2019
 

Każdą grupą będzie opiekowało się 2 nauczycieli

Przygotowania do wyjazdu
I grupa: MALAGA

wylot: 2.03.2019 ( sobota) 

staż: 4.03.2019  (poniedziałek)
do 29.03.2019 (piątek)
i 30.03.2019 (sobota) powrót

 

 
II grupa: SEVILLA

wylot:7.03.2020  ( sobota)

staż:9.03.2020 ( poniedziałek)
do3.04.2020 (piątek)
i 4.04.2020 (sobota) powrót

 

   
Spotkania z rodzicami:  
   
grupa  wiosenna  
grupa jesienna
   
Formularz dla uczestnika wyjazdu
   
formularz wstępny      
formularz rekrutacyjny       

Sprawozdanie z wyjazdu
 
grupa  wiosenna
grupa jesienna

Aktualizacja© 2017-2019 Wioletta Paciorek