SZKOLNY KONKURS WIEDZY
 O TURYSTYCE
I HOTELARSTWIE

           

W dniach 10-11 grudnia 2012 roku
odbył się w naszej szkole
I Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie.

Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

           
Etap I (test wiedzy) odbył się 10 grudnia w sali 213 na 4 godzinie lekcyjnej. W etapie tym wzięło udział 28 uczniów z klas turystycznych i hotelarskich ( IV TH, IV TŚ, III HT). Test obejmował wiedzę z zakresu: geografii turystycznej Europy, obsługi ruchu turystycznego, definicje związane z turystyką i hotelarstwem oraz kategoryzację obiektów hotelarskich.
 
           

Do etapu drugiego zakwalifikowało się 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów.


    Klaudia Jankowska 50 pkt.
    Marta Majda 43 pkt.
    Paulina Kalkowska 39 pkt.
    Patrycja Pokorska 38 pkt.,
    Adrian Ziółkowski 38 pkt.
    Aleksandra Kuriata 36 pkt.
    Klaudia Mehlberg 36 pkt.,
    Karolina Bielińska 35 pkt.
    Szymon Lipiak 33 pkt.
    Nadia Paradowska  33 pkt.


Etap drugi (praktyczny) odbył się 11 grudnia na 5 i 6 godz. lekcyjnej w sali 18 i  polegał na wykonaniu procedur zameldowania lub wymeldowania dla grupy turystycznej oraz wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji wynikającej
z procesu meldunkowego. W tej części oceniany był również wygląd uczestnika.:

           

Najwięcej punktów zdobyły :
 

Klaudia Jankowska IV TH - 67 pkt.

Marta Majda III HT - 61 pkt.

     

Aleksandra Kuriata IV TH

           

 W Międzyszkolnym etapie, który odbędzie się w Zespole Szkół Turystyczno – Hotelarskich w Elblągu  naszą szkołę reprezentować będą uczennice, które po zsumowaniu punktów z I i II części zdobyły ich najwięcej

           

           

Organizatorzy konkursu: pani Aleksandra Serdacka i pani Marlena Kotłowska