I Powiatowy Konkurs
Wiedzy Technicznej
2016

I Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej rozstrzygnięty – nagrody rozdane

           
             
           

Największe firmy produkcyjne w powiecie kwidzyńskim: Jabil, LACROIX Electronics, International Paper, KBR Poland oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we współpracy ze szkołami technicznymi w Kwidzynie zorganizowały  I Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej, który odbył się 27.04.2016r. o godz. 08.30 w auli CKZIU przy ulicy Staszica 27 w Kwidzynie.

Konkurs adresowany był do szkół ponadgimnazjalnych o kierunkach technicznych. Uczestnicy konkursu zmagali się z zadaniami w jednej z wybranych kategorii: elektroniczno-informatycznej, mechanicznej lub papierniczej.  Konkurs składał się z dwóch testów oceniających zdolność logicznego myślenia oraz znajomość wiedzy kierunkowej. Na uczestników czekały także zadanie otwarte sprawdzające wiedzę praktyczną.

           
           


 

     
Z naszej szkoły uczniowie brali udział w kategorii papierniczej: 19 uczniów: 8 z II TP, 5 z III GP i 6 z IV GP.

Zwycięzcy:


I miejsce - Mateusz Krzywdziński - IV GP
II miejsce - Paweł Pich - III GP
III miejsce - Andrzej Maskowicz - IV GP
     

Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, a dla najlepszych w swoich kategoriach czekały  cenne nagrody takie jak: iPhone, tablet, itp.

           

W przyszłości konkurs może okazać się nie tylko świetnym sprawdzianem nabytej wiedzy technicznej, ale także nowym cennym doświadczeniem. Może też pozwolić uczestnikom, a zwłaszcza zwycięzcom, na zwrócenie na siebie uwagi  przyszłych pracodawców.

           

Materiał opracowany na podstawie http://www.powiatkwidzynski.pl/index.php/edukacja/15-edukacja/aktualnosci/854-i-powiatowy-konkurs-wiedzy-technicznej-w-kwidzynie; oraz materiałów własnych ZSP nr 2 w Kwidzynie