NOE 2016
profilaktyka uzależnień

         

 

W dniach 7 i 12 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty NOE - profilaktyk uzależnień od alkoholu. W zajęciach udział wzięły wszystkie klasy pierwsze.
           
         
           

Uczniowie zapoznali się z tematyką przyczyn nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu; rozpowszechnieniem picia alkoholu oraz natury problemów spowodowanych piciem alkoholu; konsekwencjami picia, nadużywania i uzależnienia od alkoholu; zapobieganie problemom związanym z nadużywaniem alkoholu; leczenie uzależnienia od alkoholu i rozwiązywanie problemów spowodowanych piciem.

           

W trakcie zajęć młodzież aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach warsztatowych, co dało im możliwość przeżycia różnych sytuacji rodzinnych i środowiskowych. Od wielu lat w naszej szkole prowadzone są tego typu zajęcia, ponieważ jest to problem, z którym możemy nauczyć się sobie radzić.