31 maja - Światowy Dzień
bez Tytoniu

           

             

           
W tym roku już poraz kolejny, nasza szkoła wzięła udział w happeningu, zorganizowanym przez Powiatową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Kwidzynie. Wraz z innymi szkołami uczniowie maszerowali deptakiem Kwidzyna. Na transparentach widniały plakaty, a uczniowie ubrani w koszulki z hasłami na temat szkodliwości palenia papierosów, rozdawali przechodniom ulotki.  W trakcie happeningu można było zmierzyć ciśnienie krwi i pojemność płuc, zapoznać się ze szkodliwością palenia papierosów.
           
       
           

        ZSP nr 2 był honorowo reprezentowany przez klasę I TP oraz opiekunki: Annę Słotę i Marię Kochanowską