Edukacja przeciwko wykluczeniu prawnemu
2015

           
    Znana paremia prawnicza brzmi Ignorantia legis non excusat - nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem dla jego nieprzestrzegania. W zmieniającym się świecie, w obliczu postępu technologicznego i rozwoju Internetu zmienił się charakter popełnianych przestępstw. Cyberprzestrzeń może dawać młodym ludziom wrażenie anonimowości, odrealnienia, a tym samym narażać ich na stanie się ofiarą lub nieświadomym sprawcą przestępstw. Dlatego tak ważne jest, aby znajomość systemu prawnego stała się integralnym składnikiem edukacji dzieci i młodzieży do dorosłego życia.
           
  W warsztatach udział wzięło 30 uczniów z klas I-szych i II- gich poniżej 18 roku życia.
Szkolenie realizowane było w ramach projektu  "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu" przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w ramach norweskiego finansowania Norwey grants.
           
Celem warsztatów było przedstawienie
w przejrzysty sposób organizację
i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Opisanie przepisów prawa wspartego przykładami pokazało uczniom, że prawo łamane jest w przeróżnych wymiarach życia codziennego, nawet tak pozornych jak pisanie wyprawowań.
Szczególny nacisk został położony na
takie zagadnienia jak :
zakaz dyskryminacji, przemoc w rodzinie, a także na problematykę posiadania oraz handlu substancjami odurzającymi.
 

Ponadto uczniowie otrzymali ciekawe materiały szkoleniowe