Powiatowy Konkurs Wiedzy
 Technicznej


2016 Największe firmy produkcyjne w powiecie kwidzyńskim:
  Jabil, LACROIX Electronics, International Paper, KBR Poland oraz Centrum Kształcenia
2017 Zawodowego i Ustawicznego we współpracy ze szkołami technicznymi w Kwidzynie
  zorganizowały Powiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej.
2018    
  Pierwszy, odbył się 27.04.2016 r. o godz. 08.30 w auli CKZIU przy ulicy Staszica 27 w Kwidzynie.
2019 Drugi, odbył się 20 kwietnia 2017 r. w tym samym miejscu.
   
  Konkurs adresowany jest do szkół ponadgimnazjalnych o kierunkach technicznych.
     
  Uczestnicy konkursu zmagają się z zadaniami w jednej z wybranych kategorii: elektroniczno-informatycznej, mechanicznej lub papierniczej. Czekają na nich dwa testy oceniające zdolność logicznego myślenia oraz znajomość wiedzy kierunkowej, a potem zadania otwarte sprawdzające wiedzę praktyczną.
     
  Celem konkursu jest pobudzanie uczniów do samodzielnego poszerzania i aktualizowania wiedzy technicznej. Ma on także za zadanie zwracać uwagę na kształcenie techniczne i jego znaczenia w powiecie kwidzyńskim, a przez to zwiększać zainteresowanie kierunkami technicznymi i promować szkoły oraz wspierających je pracodawców.