Stawiamy na szkolnictwo zawodowe 
- konferencja PSSE 5.03.2015

 

Powiat Kwidzyński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie
uhonorowani przez Ministra Gospodarki

 

W dniu 5 marca br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja pod tytułem „Stawiamy na szkolnictwo zawodowe”, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Uczestnikami konferencji byli przedsiębiorcy, uczniowie szkół, a także przedstawiciele oświaty oraz władz samorządowych z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Mogli oni zapoznać się i podzielić praktycznymi rozwiązaniami w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, uczniowie zaś mogli wziąć udział w prezentacjach na temat praktyk i stażów oraz w zajęciach LifeScience i laboratorium chemicznymEduLab.

 

Podczas konferencji zostały wręczone statuetki i dyplomy Ministra Gospodarki dla uczniów, szkół, inwestorów strefowych i samorządów lokalnych promujących dobre praktyki w rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionach. 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie znalazło się wśród nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji kształcenia zawodowego, efektywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami na rzecz dopasowywania kształcenia do lokalnego rynku pracy. 

Wyróżnienia Ministra Gospodarki za promowanie i realizację szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy otrzymały także dwa zespoły szkół z terenu powiatu kwidzyńskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.

W gronie uhonorowanych przedsiębiorców współdziałających z samorządem i szkołami zawodowymi w tworzeniu warunków rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego znalazła się International Paper Kwidzyn sp. z o.o. 

Tym samym działania samorządu i szkół powiatu kwidzyńskiego na rzecz podnoszenia jakości kształcenia – w tym kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy – po raz kolejny zostały docenione.

           
.