PROFILAKTYKA PRZESTĘPCZOŚCI

           

W dniu 19 marca w naszej szkole odbyły się zajęcia w zakresie profilaktyki przestępczości.Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli policji d.s. nieletnich: Gabrielę Mateusiak i Bożenę Schab.

W zajęciach udział wzięły wszystkie klasy pierwsze tj. kl. I HT, I GP, I k, I c, I wz, I ak, I bk.
 

 

   
 

 

Uczniowie zapoznali się z przepisami prawa oraz odpowiedzialnością karną osób nieletnich, które ukończyły 17 lat,
ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży i innych czynów przestępczych.
           
Ponadto została przedstawiona prezentacja na temat subkultur czyli wyodrębnionych grup młodzieżowych i tendencji
do styczności ze środkami uzależniającymi w danej grupie.
         

Maria Kochanowska