„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”

 

           
Numer wniosku: RPPM.03.03.01-22-0004/16 Działania w ramach projektu mają objąć 360 uczniów
Nazwa wnioskodawcy: Powiat Kwidzyński ZSP 1, ZSP 2 i CKZiU;
Tytuł projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego  
w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” Zaplanowano dla nich:
Beneficjent: Powiat Kwidzyński  
    - staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców
Oficjalna strona projektu   - kursy, szkolenia i zajęcia nastawione na rozwój  
       kompetencji zawodowych
9 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 w ramach V Forum   - zajęcia z języka angielskiego zawodowego
Pomorskiej Edukacji w Europejskim Centrum Solidarności   - zajęcia laboratoryjne w szkołach wyższych
w Gdańsku, miało miejsce podpisanie umów   - zajęcia warsztatowe
 z wnioskodawcami dla Poddziałania 3.3.1.   - zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego
Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego    
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Projekt obejmuje także grupę 22 nauczycieli,  dla których
na lata 2014-2020. zaplanowano:
Powiat od listopada br. realizować będzie powyższy  
projekt.   - staże realizowane u pracodawców
    - kursy lub szkolenia doskonalące
Całość informacji w liście do pracodawców.   - studia podyplomowe
List starostwa do pracodawców   - spotkania z pracodawcami.
     
Pozostałe informacje    
Regulamin rekrutacji    
Ogłoszenie rekrutacji/naboru do projektu    
Zarządzenie w sprawie wprowadzenie regulaminu praktyk