UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

           

2 września 2013 roku uczniowie ZSP nr 2 rozpoczęli kolejny rok szkolny.

Uroczystość rozpoczęła Pani wicedyrektor – Alicja Szwed. Po komendzie Baczność został wprowadzony sztandar szkoły po czym zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły – Pan Henryk Czyżewski, który powitał wszystkich serdecznie. Życzył wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 

Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierowała radna Rady Powiatu Kwidzyńskiego - Pani Jolanta Szulc. W imieniu Starosty Kwidzyńskiego życzyła wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.
 

Na zakończenie Pani wicedyrektor szkoły przedstawiła osoby funkcyjne w szkole m.in. Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu – Panią Mieczysławę Jamrozik, Kierownika Warsztatów Szkolnych – Panią Teresę Komorowską, opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Panią Marlenę Kotłowską i Panią Dorotę Wyrożemską a także Pedagoga Szkolnego – Panią Marię Kochanowską.

   
 

Opracowanie: Marlena Kotłowska