Równi w Zdrowiu
warsztaty

           

W dniu 26.10.2015 r. uczniowie klas I K, I AK, I HG, II TP, II HG, III WZ, III AK, oraz III HT, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w ramach projektu „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim".

 

Tematyka warsztatów to przede wszystkim uświadomienie uczniom roli badań profilaktycznych w celu wczesnego wykrycia chorób, wdrażania wczesnego leczenia oraz zapobieganie poważnym następstwom choroby w przyszłości. Profilaktyka dotyczyła chorób nowotworowych płuc, raka szyjki macicy oraz szczepień ochronnych przeciwko HPV, jako skutecznej metody zapobiegania zakażeniom.

 

 

Projekt jest realizowany w powiecie kwidzyńskim przez Starostwo Powiatowe.