UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA STYPENDIÓW STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO

   

W dniu 28 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Starosty Kwidzyńskiego. Starosta Kwidzyński wyręczył stypendia najlepszym uczniom i absolwentom szkół,  dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach. W tym roku największą grupę stypendystów tworzą "najlepsi absolwenci zespołu szkół", jest ich 28. Poza tym 20 uczniów otrzyma stypendia za "wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce", a 11 za "osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe".
 

Wśród stypendystów uczniowie naszej szkoły.

Stypendium za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce otrzymały:
Aleksandra Kuriata - IV TH
Klaudia Jankowska - IV TH

Stypendia za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Justyna Zając - TH
Weronika Trzaska - TH
Katarzyna Głowacka - ZSZ
Katarzyna Kemska - TH
Wioleta Olszowy - ZSZ

Listy gratulacyjne odebrali rodzice, których trud włożony w edukację
i wychowanie przyniósł tak wspaniałe efekty.

     

Marlena Kołtowska