STYPENDIUM PREZESA
RADY MINISTRÓW

   

Dnia 20.11.2012 r. odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły stypendium to otrzymała: Klaudia Jankowska uczennica klasy IV TH.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

   
Opracowanie: Marlena Kotłowska