Aukcja
WOŚP 2015

           
Zespół SALEM i Wolontariusze WOŚP, w środę 16 grudnia od 6 lekcji, zapraszają do auli szkoły wszystkich zainteresowanych
i chcących wesprzeć akcję.
           
Dary na aukcję można było już oglądać od poniedziałku 14 grudnia, w sali 201, na dużych przerwach.
           

           

           
Funkcjonowała tam wtedy również kawiarenka z ciasteczkami, sandwichami i ciepłymi napojami.          
           
   
           

Jak widać ani fantów, ani chętnych na licytację nie brakowało.

           

           

           

Elżbieta Sawicka i Iwona Grodecka - Trautsolt