Informacje dla rodziców

2018/2019


Informacje dotyczące uzyskania stypendiów naukowych i socjalnych za rok szkolny 2018/2019


wyciąg z informacji dotyczących stypendiów, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe, Miasto Kwidzyn, Gmina

informacje dotyczące stypendium Prezesa Rady Ministrów

W związku z prowadzonymi w szkole procedurami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom wynikających z Prawa Oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych Prawo Oświatowe ( Dz.U.z 2018r.poz.996, z poźn. zm.) informujemy, iż w szkole funkcjonuje dla rodziców i uczniów tzw. anonimowa skrzynka na sygnały, która znajduje się na parterze szkoły przy wejściu głównym. Skrzynka jest koloru niebieskiego i oznakowana.

Procedury Reagowania w przypadku różnego rodzaju zagrożeń w tym cyberprzemocy, narkotyków, itp.

 

Wykaz instytucji i osób do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno pedagogicznej


Szkolny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego


Można uzyskać zwrot  pieniędzy za zakup podręczników szkolnych, w ramach akcji "Wyprawka Szkolna 2017" Faktury należy zanieść do Urzędu Miasta w Kwidzynie; ul. Warszawska 19, do pani Iwony Grządki, pokój 202, od poniedziałku do piątku

   

Wyprawka szkolna 300 plus


Uczniowie odbywający praktyki czy zajęcia praktyczne [w szkole czy poza nią], muszą być ubezpieczeni jak najszybciej na początku roku szkolnego.


W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus. Dostęp do dziennika zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców jest bezpłatny. Loginy i hasła dostępu do dziennika dla klas 1 wydają wychowawcy na pierwszej wywiadówce.


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019   Wydawanie loginów i haseł do Librusa po zagubieniu:
    Sala 18;
Praktyczna nauka zawodu oraz praktyki zawodowe - terminarz   Jeżeli dziecko ma odebrać login rodzica, rodzic
    musi wypełnić deklarację zgody, którą także
„Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej   odbiera w sali 111. Jeżeli rodzic chce odebrać
    login i hasło osobiście w innym terminie, będzie

  mógł to zrobić u wychowawcy lub w sekretariacie
    - po ustaleniu z administratorem lub wychowawcą.
Nasi stypendyści  
    Zwolnienia z lekcji WF-u / INFORMATYKI

  Decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego
Kwalifikacje:   czy też informatyki, podejmuje Dyrektor Szkoły.
T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych   Żeby uzyskać zgodę na zwolnienie z zajęć, uczeń
T.06 - Sporządzanie potraw i napojów   musi skompletować dokumenty i złożyć je
T.07 - Prowadzenie dział. tur. na obszarach wiejskich   u nauczyciela WF-u, a w przypadku informatyki
T.08 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego   u pedagoga szkolnego
T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji    
T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   W skład dokumentów wchodzi:
T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych   - podanie       <<pobierz podanie>>
T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług      z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania
           turystycznych      fizycznego/informatyki skierowane do Dyrektora
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

   Szkoły

A.58 - Przetwórstwo wyrobów papierniczych   - orzeczenie lekarskie

   
Symbole pozostałych kwalifikacji   Po zapoznaniu się z dokumentami Dyrektor Szkoły
Prenumeraty dla młodzieży   wydaje decyzję, o której informowani są:
Oferty pracy dla papierników   rodzice ucznia, uczeń oraz nauczyciele WF-u/
Niebezpieczna gra komputerowa - Blu Whale Challenge   INFORMATYKI
Informacje na temat WDŻ  
    Lekcje religii
    Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia
Inne dokumenty szkolne można znaleźć w dzienniku Librus   oświadczenia o udziale bądź rezygnacji z lekcji religii
w zakładce pliki szkoły.  

<<pobierz podanie>>

   

  Ubezpieczenie NNW. 2018/2019
Akcja walki z rakiem skóry <<czytaj więcej>>    
    Przypominamy o wnoszeniu wpłat  w wysokości 25 zł
    na ubezpieczenie NNW.
     
    Uczeń, który nie chce ubezpieczyć się w szkole, ma
    prawo do prywatnego ubezpieczenia poza szkołą.