WCZESNA HISTORIA SZKOΧ

           

JAN OPPMAN

Pierwszy dyrektor Technikum M造narskiego
i Zasadniczej Szko造 M造narskiej
w Cieszynie i Kwidzynie
(od wrzenia do grudnia 1956 roku)

 

ZBIGNIEW RADOMSKI

Dyrektor Technikum M造narskiego i Zasadniczej Szko造 M造narskiej w Kwidzynie
(od grudnia 1956 do sierpnia 1969)

 

WxDYSxW PACIOREK

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Zawodowych
nr 2 w Kwidzynie
(od wrzenia 1969 roku do lutego 1998)

 

HENRYK CZY浩WSKI

Dyrektor Zespo逝 Szk馧 Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Kwidzynie (od lutego 1998)

 

Utworzenie i Dzia豉lno Szk馧 M造narskich w Cieszynie

       Technikum M造narskie i Zasadnicz Szko喚 M造narsk utworzono w Cieszynie przy Technikum Handlowym i Szko豉ch Gastronomicznych podleg造ch Centrali Rolniczej Sp馧dzielni "Samopomoc Ch這pska".
       Nowo powsta貫 szko造 rozpocz窸y swoj programow dzia豉lno 1 wrzenia 1953 roku. Otwarcie dodatkowych kierunk闚 kszta販enia wynika這 z konieczno zabezpieczenia fachowc闚 dla ogromnej liczby m造n闚 gospodarczych, kt鏎e
w tym czasie by造 administrowane przez CRS "SCh".
       Do klasy pierwszej technikum przyj皻o 41 uczni闚, w tym 9 dziewcz靖 a do dw鏂h oddzia堯w ZSM - 72 uczni闚, w tym 13 dziewcz靖.
Do technikum zg這sili si kandydaci z pi皻nastu,
a do ZSM z trzynastu 闚czesnych wojew鏚ztw.
Taki zasi璕 rekrutacji by zgodny z rozmieszczeniem m造n闚 w kraju i potrzeb racjonalnego zatrudnienia absolwent闚.
       Wszyscy uczniowie mieszkali w internacie. Warunki bytowe wychowank闚 by造 do trudne
ze wzgl璠u na przepe軟ione sypialnie oraz brak pomieszcze do nauki w豉snej.
       Moc orzeczenia organizacyjnego z dnia
5 sierpnia 1954 r
. szko造 m造narskie w Cieszynie zosta造 przej皻e przez Ministerstwo Skupu
i wyodr瑿nione ze struktury organizacyjnej szk馧 CRS "SCh". Pierwszym dyrektorem samodzielnego Technikum Przemys逝 M造narskiego i Zasadniczej Szko造 M造narskiej zosta Jan Oppman.
W wyniku porozumienia zawartego mi璠zy przedstawicielami CRS "SCh" i Ministerstwa Skupu przyj皻o, 瞠 ca趾owite rozdzielenie szk馧 nast雷i
z dniem 1 stycznia 1955 r. Postanowiono te,
瞠 szko造 m造narskie przejm ca貫 drugie pi皻ro gmachu wraz z pracowni chemiczno-fizyczn
i technologiczn oraz korzysta b璠 z biblioteki
i sali gimnastycznej. Dokonano ponadto rozdzia逝 pomocy naukowych, administracji i personelu.
W tym czasie szko喚 tworzy造 trzy klasy technikum
i trzy oddzia造 ZSM.

 

W szkole dzia豉造 liczne organizacje m這dzie穎we, ko豉 zainteresowa i zespo造 wietlicowe. Do najaktywniejszych zaliczy mo積a: Szkolne Ko這 Sportowe "Zryw", Zwi頊ek M這dzie篡 Polskiej oraz zespo造: recytatorski, teatralny i taneczny, ch鏎 szkolny i ko這 krajoznawcze. Uczniowie szk馧 m造narskich odnosili wiele sukces闚 podczas konkurs闚 i imprez mi璠zyszkolnych.

W roku 1955/56 dyrektor Jan Oppman nie tylko kierowa szko豉mi w Cieszynie ale r闚nie przygotowywa wszystko
co niezb璠ne do ich lokalizacji w Kwidzynie. Zasadnicz Szko喚 M造narsk w Cieszynie opuci這 74 absolwent闚.


Technikum Przemys逝 M造narskiego i Zasadnicza Szko豉 M造narska w Kwidzynie w latach 1956/57 - 1959/60

O przeniesienie szk馧 m造narskich do Kwidzyna zadecydowa豉 lokalizacja w jego pobli簑 czterech m造n闚, w kt鏎ych zamierzano zorganizowa warsztaty w pe軟i przystosowane do szkolenia praktycznego uczni闚. Pocz靖ek dzia豉lnoci szko造 w nowych warunkach by nie mniej trudny ni w pierwotnej siedzibie. Prowadzony remont budynku szkolnego przy ulicy 1 Maja 21 nie zosta zako鎍zony podczas wakacji. W tej sytuacji inauguracja nowego roku szkolnego 1956/57, jak r闚nie lekcje w pierwszych tygodniach odby造 si w godzinach popo逝dniowych w pomieszczeniach Liceum Og鏊nokszta販鉍ego.  

W mi璠zyczasie nie ustawa造 starania dyrektora Jana Oppmana i zast瘼cy do spraw administracyjnych Klemensa Nalborskiego o zako鎍zenie remontu szko造 i budynku przy ulicy Warszawskiej 14, w kt鏎ym mieci si internat.
O ostateczne  zako鎍zenie wszystkich prac troszczyli si r闚nie pracownicy pedagogiczni, administracyjni i pracownicy  obs逝gi. 13 grudnia 1956 r. Technikum Przemys逝 M造narskiego w Kwidzynie zosta這 przej皻e przez Ministerstwo Owiaty.

W tym czasie nast雷i豉 zmiana na stanowisku dyrektora szko造. Po odejciu Jana Oppmana, nowym dyrektorem zosta
in. Zbigniew Radomski. Wy瞠j wymieniona reorganizacja spowodowa豉 wstrzymanie finansowania przez Ministerstwo Przemys逝 Spo篡wczego i Skupu dalszej rozbudowy szko造 i warsztat闚. W tej sytuacji naprzeciw potrzebom szk馧 m造narskich wysz這 Zjednoczenie Przemys逝 Zbo穎wo-M造narskiego, kt鏎e zadeklarowa這 gotowo zainwestowania powa積ych kwot w adaptacj m造n闚 do cel闚 szkoleniowych.  Wobec opnie wyst瘼uj鉍ych w przekazaniu do u篡tku odbudowywanej g堯wnej czci gmachu, zaj璚ia szkolne od 1 wrzenia do 20 grudnia 1958 r. odbywa造 si w "starym" budynku. Ostatni dzie przed feriami zimowymi przeznaczony by na przenoszenie wyposa瞠nia do nowej szko造, w kt鏎
to prac zaanga穎wani byli wszyscy uczniowie. 

Prawne potwierdzenie swego istnienia, r闚noznaczne z aktem erekcyjnym szko豉 uzyska豉 Zarz鉅zeniem Ministra Owiaty z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie ustalenia nazwy szk馧. Zarz鉅zenie to przywr鏂i這 poprzedni nazw - TECHNIKUM MΧNARSKIE i utrzyma這 w brzmieniu niezmienionym nazw - ZASADNICZA SZKOx MΧNARSKA w Kwidzynie.


Informacje o zjazdach absolwent闚        

Nasi Absolwenci od 1955 roku <<czytaj wi璚ej>>