KIERUNKI w ZS nr 2
w Kwidzynie

     

TECHNIKUM

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

NR 2 w KWIDZYNIE

 

NR 2 w KWIDZYNIE

     
technik papiernictwa
  cukiernik
„Świat papierem stoi”. Kierunek techniczny, poszukiwany w branży papierniczej w Kwidzynie i regionie. Pewna i stabilna praca oraz umożliwia rozwój dla osób chcących zgłębiać wiedzę na studiach wyższych.


 
  „Słodkie życie to podstawa, dobry torcik i zabawa”. Zawód pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z produkcją ciast, ciastek, tortów, deserów, pieczywa cukierniczego. Niezbędne są zdolności manualne przy zdobieniu tworzonych tortów.
Organizację zajęć praktycznych zabezpiecza szkoła.
 
 
technik hotelarstwa
  kucharz
"Wystartuj z nami w świat". Hotelarstwo to branża związana z kompleksową obsługą gości w obiektach noclegowych. To kierunek z przyszłością. Po ukończeniu szkoły możesz pracować w branży hotelarskiej i turystycznej w Polsce i na świecie.   „Gotowanie to tworzenie, kulinarnych dzieł mnożenie”. Kierunek poszukiwany we współczesnym świecie – może i Ty zostaniesz Master Chefem, a Twoja kreatywność zapewni Ci atrakcyjną pracę.
Organizację zajęć praktycznych zabezpiecza szkoła.
 
     
technik żywienia i usług gastronomicznych
  klasa wielozawodowa (pracownik młodociany)
„Ugotuj sobie sukces”. Kierunek stworzony do poznania sztuki kulinarnej, wiedzy o żywieniu człowieka i żywności. Kształcenie w zawodzie przygotowuje Cię do pracy w zakładach gastronomicznych oraz możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.   Zawody: piekarz, sprzedawca, przetwórca mięsa, fryzjer, 
magazynier - logistyk, i inne

Musisz mieć umowę o naukę zawodu z wybranym rzemieślnikiem, najlepiej zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie ul. Grudziądzka,
 
    lub w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

 
   

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

   

NR 7 w KWIDZYNIE

     
    Warunkiem przyjęcia do klasy jest:

1. Aktualne orzeczenie Poradni Pedagogiczno
    Psychologicznej ze względu niepełnosprawność
    intelektualną w stopniu lekkim (etap szkoły
    ponadpodstawowej).
2. Umowa podpisana z pracodawcą
3. Wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły

    PODANIE DO BSIS nr 7
3. Złożenie kompletu dokumentów bezpośrednio
    w sekretariacie szkoły przy ul. Katedralnej 5.
 
    Uczniowie mogą kształcić się w zawodzie:

kucharz - zajęcia praktyczne na terenie szkoły w pracowniach gastronomicznych,

wielozawodowa - pracownik młodociany
   
 
    Nauka odbywa się w klasach 10-12 osobowych z dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi.
     
    Praktyki odbywają się poza szkołą.