REKRUTACJA - INFO
  2018/2019
                                        E-REKRUTACJA

 
Planowany nabór do klas pierwszych dla młodzieży <<pobierz ulotkę>>
 

Technikum nr 2 :

 

- Technik hotelarstwa – przedmioty w rozszerzonym zakresie: język angielski, geografia
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych - przedmioty w rozszerzonym zakresie: język angielski, geografia
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Technik papiernictwa - przedmioty w rozszerzonym zakresie: matematyka, chemia
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 :

 

- Kucharz
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Cukiernik
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia
 

- Klasa wielozawodowa – młodociany pracownik  (piekarz, sprzedawca, wędliniarz, fryzjer  i inne)
#przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
- język polski
- język obcy
- matematyka
- geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7:

 

- Kucharz,

- Klasa wielozawodowa – młodociany pracownik.

 
Lista rzemieślników [miejsca praktyk] dla klas wielozawodowych <<pobierz listę>>