REKRUTACJA - INFO

 
2016/2017               Informacje Kuratorium Oświaty w Gdańsku dotyczące terminów rekrutacji  do szkół  <<sprawdź>>

ZSP nr 2 w Kwidzynie

    Pozostałe informacje

  ZSZ nr 7 w Kwidzynie
         - Technikum nr 2           - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
         - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2     informacje o szkole <<pobierz>>            Specjalna

   
regulamin rekrutacji  <<pobierz>>     informacje o kierunkach <<sprawdź>>   Rekrutację prowadzi sekretariat Zespołu
kryteria naboru <<pobierz>>      Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2,
plan naboru <<pobierz>>     informator szkolny <<pobierz>>   ul. Katedralna 5
       
E-REKRUTACJA     Internat ZSP nr 2 w Kwidzynie   informacja o warunkach rekrutacji
      <<sprawdź>>

    regulamin rekrutacji do internatu    
informacja o zasadach zatrudniania     <<pobierz>>   lista rzemieślników dla klas
pracowników młodocianych <<pobierz>>     wielozawodowych <<poberz>>
      kryteria przyjęć <<pobierz>>    
lista rzemieślników dla klas     Dodatkowych informacji w szkole
wielozawodowych <<pobierz>>     podanie <<pobierz>>   udziela pedagog szkolny