NASI STYPENDYŚCI

   
 

2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Stypendium za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


              Natalia Piotrowska                Izabela Masny                  Monika Ciepłuch
                 Natalia Piotrowska                  Marcel Jerzy Bonczkowski
                 Klaudia Byczkowska                  Tomasz Krupa
                 Grzegorz Jasiński                  Agnieszka Gurzyńska
                 Dorota Rygielska                  Weronika Sabiszewska
                 Kacper Kubacki                  Nikola Mateńka
                 Karolina Urbanowicz                  Patrycja Oleszczak
                 Sandra Majewska                  Agnieszka Turowicz
                 Karolina Lubowiecka    
                 Patrycja Rzepczyńska    
                 Anna Urbanowicz    
                 Natalia Frela    
                 Weronika Borkowska    
                 Szymon Lipiński    
                 Kacper Bogdański    
                 Sylwia Orłowska    
                 Weronika Laskowska    
                 Joanna Zdrojewska    
                 Karolina Gużyńska    
                 Katarzyna Bobrowska    

 

2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Stypendium za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


               Monika Ciepłuch                Monika Ciepłuch                  Jowita Ilona Rogalska
                 Marcel Jerzy Bonczkowski                  Sandra Frela
                 Izabela Masny                  Marta Klaudia Węglińska
                 Dorota Monika Rygielska                  Paulina Witulska
                 Karolina Wioleta Lubowiecka                  Natalia Monika Mehlberg
                 Natalia Piotrowska    
                 Tomasz Krupa    
                 Szymon Mazerski    
                 Sylwia Mateńka    
                 Agnieszka Gurzyńska    
                 Jakub Wiśniewski    
                 Klaudia Weronika Byczkowska    
                 Weronika Borkowska    
                 Sandra Ryckowska    
                 Sylwia Maria Orłowska    
                 Natalia Rajkowska    
                 Weronika Karpińska    
                 Klaudia Nikola Przychodzka    
                 Agnieszka Turowicz