STYPENDIA ZA WYNIKI
W NAUCE

           

Dnia 9 września 2013 r. dziewięciu uczniów oraz tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia naukowe, sportowe i artystyczne.

Jedną  ze stypendystek była uczennica naszej szkoły - Aleksandra  Kuriata, absolwentka Technikum Hotelarskiego.  Za swoje osiągnięcia uzyskał stypendium naukowe.

Stypendium przyznawane jest w kwocie od 150 do 250 zł miesięcznie, w okresie dziewięciu miesięcy, od września do czerwca. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom i absolwentom, którzy między innymi są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad i posiadają co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania i średnią ocenę co najmniej 4,75.

Uczniom i absolwentom gratulowała Ewa Nowogrodzka, wójt gminy Kwidzyn oraz Bogdan Muchowski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Radzie Gminy.

 
           
Serdecznie gratulujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów!  
         
       

Opracowanie: Marlena Kotłowska