WSPÓŁPRACA z ZSP nr 2

           
Kalendarium współpracy

http://www.ipaper.com.pl/

 
Korporacja International Paper prowadzi szereg działań charytatywnych zgodnie
z wytycznymi Korporacji odnośnie aktywnego zaangażowania w życie miejscowej społeczności:

Współpraca z oświatą
Wiele działań adresowanych jest do szkół i placówek kulturalnych. Przekazanie ponad 300 komputerów pozwoliło na uzupełnienie wyposażenia, a w przypadku kilku szkół na zorganizowanie po raz pierwszy pracowni komputerowych. Środki finansowe ofiarowane przez zakład umożliwiły wybudowanie w latach 2003-2004 hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6, służącej nie tylko uczącej się w niej młodzieży, ale również dorosłym mieszkańcom. Współfinansowana przez nas renowacja budynku szkoły muzycznej znakomicie poprawiła warunki nauczania, a zorganizowanie internatu umożliwiło naukę
w szkole młodzieży spoza Kwidzyna. Okazale wyglądająca po remoncie i modernizacji aula szkolna daje możliwość organizowanie koncertów i wydarzeń artystycznych dla mieszkańców miasta. Do tej sfery działań należy zaliczyć również udział w remoncie miejskiego kinoteatru, jedynej tego rodzaju placówki w mieście, niezwykle ważnej dla życia kulturalnego Kwidzyna.
16 maja w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie dwie firmy kluczowe dla gospodarki, rozwoju, lecz również postrzegania regionu – International Paper Kwidzyn i KBR Poland , podpisały umowy o współpracy ze średnimi szkołami zawodowymi...

Stacja uzdatniania wody
Działaniem niezwykle ważnym dla wszystkich mieszkańców miasta i kilku sąsiednich wsi była oddana w 1999 roku stacja uzdatniania wody. Dzięki niej mieszkańcy otrzymują codziennie 8000 m3 wody pitnej o parametrach jakościowych z nadwyżką spełniających wymagania norm Unii Europejskiej. O randze tego przedsięwzięcia dla miasta świadczy obecność na uroczystym otwarciu stacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ochrona zdrowia
W sferze ochrony zdrowia zmodernizowano i rozbudowano w roku 2000 oddział ginekologiczno-położniczy, a rok później oddział chirurgiczny kwidzyńskiego szpitala.
W tym przypadku uroczystość otwarcia zaszczycił swą obecności Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
W latach 2002-2004 zrealizowano duże przedsięwzięcie polegające na odbudowie zabytkowego dworku związanego z historią działań plebiscytowych na Powiślu na początku lat dwudziestych XX wieku, i jego adaptacją na centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 
Centrum Komputerowo-Językowe
Ważnym i wysoko cenionym przedsięwzięciem na rzecz podwyższania poziomu wiedzy i kwalifikacji kwidzyńskiej młodzieży było ufundowanie w roku 1997 Centrum Komputerowo- Językowego. Z zajęć na kursach językowych i komputerowych korzysta w nim corocznie ponad tysiąc osób.
 
Inne inicjatywy
Innym działaniem, tym razem już autentycznie ogólnopolskim, jest sponsorowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Skromna początkowo inicjatywa nabrała niezwykłego rozmachu i uzyskała szeroką akceptację społeczną. Jesteśmy dumni, że możemy
w niej uczestniczyć.

Grudzień 2006 - przy kwidzyńskim zamku odbyła się impreza charytatywna organizowana przez telewizyjną dwójkę – „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Do akcji przyłączyło się również IP - Kwidzyn. Postanowiło dofinansować cztery domy dziecka z Kwidzyna i okolic.
W domach tych przebywa łącznie 32 dzieci. Dzięki zebranym podczas imprezy funduszom, także i te dzieci będą mogły znaleźć prezenty pod choinką.

Luty 2006 - uroczyste otwarcie hali sportowej, zbudowanej dzięki IP przy Szkole Podstawowej nr 6. Pełnowymiarowa hala sportowa powstała w rekordowo krótkim czasie. Jej budowa trwała tylko 9 miesięcy. Całkowity koszt tej inwestycji to kwota ok. 4 mln zł,
a korzystać z niej będą uczniowie szóstki oraz kwidzyńscy sportowcy.

Czerwiec 2005 - International Paper - Kwidzyn S.A. zostało laureatem dorocznych nagród Burmistrza Kwidzyna w kategorii "Mecenas Kultury" i "Mecenas Sportu", za największy
w mieście wkład w propagowaniem tych dziedzin życia.#

Kwiecień 2005 - IP - Kwidzyn S.A. sponsorem "Święta Calineczki", zorganizowanego przez Fundację ABCXXI, inicjatora akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Główna uroczystość odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. W roku 2005 obchodziliśmy 200 - lecie urodzin wielkiego bajkopisarza duńskiego, Hansa Christiana Andersena. Ogłoszone przez Danię obchody Roku Andersenowskiego rozpoczęły się 2 kwietnia, w dniu urodzin pisarza.
Do współorganizowania obchodów w naszym kraju Fundacja ABCXXI została zaproszona przez Ambasadę Królestwa Danii.
 

Najlepszy papiernik 2020
Stypendia IP 2020
Zakończenie roku 2018/2019
Pożegnanie absolwentów 2019
Pożegnanie absolwentów 2017
Kwiecień 2017
Październik 2016
Październik 2015
Marzec 2015 r.
Grudzień 2014 r.
Maj 2014 r.